I vetri a lume di Bruno Amadi: flora di laguna e di mare

Bruno Amadi